Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Theo bạn có nên sủ dụng đề thi trắc nghiệm hay không?
Không nên
Nên
Sử dụng theo tỉ lệ của bộ môn
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Hồ Thị Hương Quỳnh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Thcs Khe Sanh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/9athcskhesanh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 101 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Nguyễn Hà Tiến
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hatienqt
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Đức Trung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Nữ Phước Linh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đang bị khóa
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 172 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đang bị khóa
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Viết Tuân
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/NGUYENVIETTUAN82
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 3281 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Thị Cúc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 69 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Đức Bảo
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/ducbaoks
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 55 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đang bị khóa
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/ductrungkute
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, Âm nhạc
  Điểm số 218 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đang bị khóa
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thanh Thủy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 1361 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Lệ Chi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 80 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đang bị khóa
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/leductrungksqt
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 613 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Nữ Phước Linh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 120 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Đức Trung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 519 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Xuân Hải
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nxhaiks
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Công nghệ, Tin học, Thể dục, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Phong
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/Phongkhesanh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 4086 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Quang Đạo
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/toan1
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khe Sanh
  Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 2740 (xem chi tiết)